26 noviembre 2007

Estrategia 26 noviembre 2007 {EuroStoxx50, Dax Xetra, Bund}

Seguimiento diario EuroStoxx50, Dax Xetra y Bund:
Estrategia Eurex 26 noviembre, seguimiento EuroStoxx50, Dax Xetra y Bund

Eurex perspectiva semanal a 23 de noviembre:
Eurex perspectiva semanal EuroStoxx50, Dax Xetra y Bund a 23 noviembre
Clicar chart

Eurex perspectiva intradía a 23 noviembre:
Eurex perspectiva intradía (última semana) EuroStoxx50, Dax Xetra y Bund a 23 noviembre
Clicar chart

Un saludo.
Entrada relacionada Entrada relacionada: Estrategia 21 noviembre 2007 {EuroStoxx50, Dax Xetra, Bund}
Technorati tags Technorati tags: , , , , , , ,